Home Tags โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

Tag: โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

สีปัสสาวะนั้นสำคัญไฉน!?

รู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นในโถชักโครกเป็นเหมือนลูกแก้ววิเศษที่บอกภาวะสุขภาพได้ สีปัสสาวะอาจเปลี่ยนไปได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกาย อาหารที่คุณรับประทาน หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางตัว ต่อไปนี้คือสิ่งที่สีปัสสาวะบอกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและแบบไหนที่เริ่มเป็นสัญญาณอันตราย!