Home Tags โรคอารมณ์สองขั้ว

Tag: โรคอารมณ์สองขั้ว

คุยกับหมอจิตเวช ตอนที่ 7: โรคอารมณ์สองขั้ว

เคยได้ยินโรคอารมณ์สองขั้ว หรือไบโพลาร์ไหม รู้จักรึเปล่าว่าคือโรคอะไร มีสาเหตุและอาการอย่างไร และจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย