Home Tags ไขมันอิ่มตัว

Tag: ไขมันอิ่มตัว

หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 7: วิธีดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

หากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหรือให้ยาแล้ว จะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร จะออกกำลังกายได้หรือไม่ แล้วจะบริโภคอาหารได้เหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร ฟังคำตอบได้จาก ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร อายุรแพทย์โรคหัวใจ จากศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แนวทางใหม่ด้านโภชนาการ: งดน้ำตาล รับประทานผักให้มากขึ้น

ปัจจุบัน ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทั้งหมด คือ 117 ล้านคน เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้หนึ่งโรคขึ้นไป ซึ่งหลายโรคเกี่ยวข้องกับรูปแบบการกินอาหารที่มีคุณภาพต่ำและการไม่ออกกำลังกาย รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงกำหนดแนวทางใหม่ด้านโภชนาการเมื่อเดือนมกราคม ปี 2016 มีอะไรกันบ้าง มาดูกันเลย!