Home Tags ไขมันอุดตันในเส้นเลือด

Tag: ไขมันอุดตันในเส้นเลือด

หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 2: สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากสาเหตุใด มีปัจจัยเสี่ยงจากอะไรได้บ้าง ภาวะไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน การสูบบุหรี่มีส่วนทำให้เกิดโรคได้หรือไม่ พบกับ ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 1: หลอดเลือดหัวใจคืออะไร

ทำความรู้จักกับหลอดเลือดหัวใจ และหน้าที่ของหลอดเลือดหัวใจกัน และหากมีไขมันอุดตันในหลอดเลือด จะเกิดอันตรายอย่างไรบ้าง พบกับ ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ