Home Tags ไดอาน่า เรื่องรักที่โลกไม่รู้

Tag: ไดอาน่า เรื่องรักที่โลกไม่รู้

Diana

ตรงข้ามกับชีวิตที่วุ่นวายและซับซ้อนของไดอาน่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนกว่าค่อนโลก หนังเรื่อง Diana กลับดำเนินไปอย่างเรียบๆ นำเสนอภาพชีวิตช่วงสองปีสุดท้ายของไดอาน่าอย่างไม่ตัดสินความถูก-ผิด