Home Tags ไรอัน เรย์โนลดส์

Tag: ไรอัน เรย์โนลดส์

Woman in Gold

ในช่วงที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และพรรคนาซีปกครองเยอรมนี นโยบายที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายคือ ขยาย อาณาเขตโดยบุกยึดประเทศเพื่อนบ้าน กับกวาดล้างเผ่าพันธุ์ยิวให้สิ้นไป