Home Tags ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

Tag: ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

ฮักกันมาแต่โดนแล้ว บ่มีวี่มีแววเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไหง่ แล้วจังได๋คือมาเป็นลายต่าง สิบสิห่างหรือซาวสิห่าง สิจับมือกันหย่างบ่ซันวา หัวใจสะวอยน้องบ่หัวซา บัดสิเว้าไปกันบ่ได้