Home Tags 2015

Tag: 2015

25 passwords ยอดแย่ ประจำปี 2015

สแปลชดาตา ผู้ให้บริการการจัดการรหัสผ่านในสหรัฐอเมริกา จัดอันดับ “พาสเวิร์ดยอดแย่” ประจำปี 2015 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกใช้รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยมากขึ้น