Home Tags 25 Hours

Tag: 25 Hours

ไม่เคย

ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย

ยินดีที่ไม่รู้จัก

ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร ไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่รู้ว่าโลกความจริง ของเรานั้นเป็นอย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุด อาจไม่สำคัญเท่าไร เท่าวันที่เราได้เจอ ได้คุยได้อยู่ใกล้กัน