Home Tags About Time

Tag: About Time

About Time

เวลาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มีอยู่จริง และเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือทุกชีวิตในโลกใบนี้ เวลามีผลกระทบต่อเราต่างกันไปในช่วงชีวิตแต่ละช่วง ในวัยเด็กหรือหนุ่มสาว เราคิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีเหลือเฟือ จนบางครั้งเรามองไม่เห็นค่า