Home Tags Adaline Bowman

Tag: Adaline Bowman

The Age of Adaline

Adaline Bowman หญิงสาวผู้หนึ่งที่เกิดในต้นศตวรรษที่ 20 เธอแต่งงาน มีลูกสาว และเป็นม่ายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี แต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของแอดาไลน์หักเหเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์