Home Tags Benedict Wong

Tag: Benedict Wong

Doctor Strange

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 079; ดู Doctor Strange หนังเรื่องที่ 2 ของเฟส 3 แห่งจักรวาลมาร์เวล ซึ่งถ้านับรวมทั้งหมดตั้งแต่เฟส 1 จะเป็นเรื่องที่ 14 ดูกันมาตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกในปี 2008 นี่ก็ผ่านมา 8 ปีแล้ว และเราจะต้องดูกันไปอีก 3 ปีกว่าจะจบบริบูรณ์ทั้งจักรวาล เหนียงยานกันไปข้างล่ะงานนี้