Home Tags Depression

Tag: depression

คุยกะหมอจิตเวช ตอนที่ 15: เมื่อคนที่ฉันรัก…จากไป

เชื่อว่าเราทุกคนคงต้องเคยประสบกับความสูญเสียมาบ้างแล้ว...ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน คนรัก หรือคนใกล้ชิด ควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เรารับมือกับ “ความเศร้าโศก” นั้นได้ และจะดูแลผู้ที่เคยเป็นโรค “ซึมเศร้า” มาก่อนให้รับมือกับความสูญเสียได้อย่างไร พบกับรศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคซึมเศร้า ตอนที่ 3: การวินิจฉัย

สำหรับผู้ที่ซึมเศร้า บางครั้งจะคิดว่าการรักษาคงช่วยอะไรไม่ได้ แต่จริงๆ แล้ว ยิ่งคุณไปพบแพทย์เร็วเพียงใด ก็จะยิ่งหายจากโรคซึมเศร้าได้เร็วเท่านั้น แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคนี้หรือไม่ อาการที่เป็นจัดอยู่ในขั้นใด และแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้

มารู้จักโรคซึมเศร้ากันเถอะ

บางคนเข้าใจว่าอาการซึมเศร้าเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่ปัญหาสุขภาพใดๆ จริงๆ แล้ว ภาวะซึมเศร้าคืออาการป่วยอย่างแท้จริง โดยมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นจริง และไม่ใช่สิ่งที่คุณจะ “สลัดหลุด” ออกได้ง่ายๆ โดยการ “คุมสติให้อยู่” เท่านั้น