Home Tags Diamonds

Tag: diamonds

ความรู้เรื่อง “เพชร” ตอนที่ 4: วิธีวัดขนาดและน้ำหนักเพชร

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า "เพชร" สวยๆ ที่สาวๆ ใส่กันอยู่ มีน้ำหนักและขนาดเท่าไร มีวิธีการวัดได้อย่างไร มาดูกันเลยกับ อ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความรู้เรื่อง “เพชร” ตอนที่ 3: ประเภทของเพชร

อัญมณีอย่างเพชรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง เพชรเลียนแบบถือว่าเป็นเพชรปลอมหรือไม่ เพชรที่เรียกว่า “เพชรรัสเซีย” และ “Cubic Zirconia” คืออะไร พบกับวิทยากร: อ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์