Home Tags E.g.

Tag: e.g.

“i.e.” และ “e.g.” แตกต่างกันอย่างไร

ตัวย่อภาษาอังกฤษ i.e. กับ e.g. มีความหมายว่าอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันไหม และมีลักษณะการใช้ในประโยคอย่างไร