Home Tags Everest

Tag: Everest

Everest

หนังเรื่องนี้สร้างจากเหตุภัยพิบัติเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ซึ่งเรียกกันว่า The 1996 Mount Everest Disaster เป็นเหตุการณ์ที่นักปีนเขาและไกด์จากบริษัทท่องเที่ยว 2 บริษัท ติดอยู่ท่ามกลางพายุหิมะขณะลงจากยอดเขา