Home Tags Exercise Stress Test

Tag: Exercise Stress Test

หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 4: การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ

ถ้าหากเราเข้าข่ายว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยอย่างไรบ้าง ลักษณะการตรวจแต่ละวิธียุ่งยากหรือน่ากลัวไหม ลองมาฟังคุณหมออธิบายกันในรายการ “คุยกับหมอหัวใจ” เรื่อง “หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 4: การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ” โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ