Home Tags Fathers

Tag: Fathers

Fathers

ภาพยนตร์เรื่ิอง Fathers น่าจะได้รับอิทธิพลไม่มากก็น้อยจากแคมเปญ Bring Carmen Home และการถกเถียงเรื่องพ.ร.บ.คู่ชีวิตที่เป็นประเด็นร้อนเมื่อปีก่อน หนังเรื่องนี้ถ่ายทอดการต่อสู้ของคู่รักเกย์ที่ต้องดิ้นรนมากมาย