Home Tags Love

Tag: love

L.O.V.E.

OH..BABY (L) มองทางโน้นไม่มี (O) มองทางนี้ไม่เจอ (V) มองทางไหนถึงเจอ (E) ไหนกันที่เรียกว่ารัก อยากจะพบเจอจริงๆ Oh Baby (L) why can I not see (O) What happens to the (V) How can I find the (E) Where's such thing called 'Love'? I do wanna find you.