Home Tags Omniscient narrator

Tag: omniscient narrator

The Age of Adaline

เบลค ไลฟ์ลีย์ รับบท แอดาไลน์ หญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ยีนควบคุมการเสื่อมสภาพของร่างกาย หยุดทำงาน ร่างนางก็เลยสตัฟฟ์ไว้แบบเดิม ไม่แก่ชราไปตามวัย ความซวยจึงบังเกิด