Home Tags Pascale Ferran

Tag: Pascale Ferran

The Red Turtle

หนังเรื่องนี้มีความเป็นสากลไม่แพ้ที่มาของหนัง อันเกิดจากความร่วมมือของคนหลายชาติจากนานาประเทศ เพราะตัวละครไม่ปรากฏว่าเป็นใครมาจากไหน ชื่ออะไรเป็นคนชาติอะไรก็ไม่รู้ ที่สำคัญ หนังเรื่องนี้ไม่มีบทพูด ก็จะให้แกพูดกับใครใช่มะ แกติดเกาะอยู่คนเดียว ส่วนช่วงที่แกไม่ได้อยู่คนเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยคำพูด ดังนั้น หนังเรื่องนี้จึงไม่ต้องมีซับไตเติลเลย