Home Tags Phobia

Tag: phobia

ความกลัว “ศุกร์ 13”

วันศุกร์ที่ 13 ภาษาอังกฤษเขียนว่า Friday 13 หรือ Friday the 13th ซึ่งฝรั่งต่างชาติ หรือแม้แต่คนไทยหลายๆ คนเชื่อว่าเป็นวันอวมงคลวันหนึ่ง เราลองมาดูที่มาของความเชื่อดังกล่าวตามแบบตะวันตกและคำศัพท์เฉพาะที่เป็นคำเรียกของคำว่า "ความกลัวศุกร์ 13" กัน

คุยกับหมอจิตเวช ตอนที่ 4: โรควิตกกังวล

โรควิตกกังวลมีลักษณะเป็นอย่างไร แบ่งเป็นอะไรได้บ้าง