Home Tags Queer Theory

Tag: Queer Theory

Beauty and the Beast: ดูหนังฟังเควียร์

ภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง Beauty and the Beast เวอร์ชันล่าสุดนี้ประกอบด้วยโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง โครงเรื่องหลักยังเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายด้วยความเคารพต้นฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบ้างเล็กน้อยเพื่อเอื้อต่อการตีความใหม่ด้วยมุมมองสตรีนิยม บางอย่างก็ปัง แต่หลายอย่างก็พัง มีการถกเถียงมากมาย ลองตามอ่านดูนะครับ สนุกเพลิดเพลินดี แต่โครงเรื่องรองเกี่ยวกับการ coming out ของตัวละครเควียร์เป็นสิ่งใหม่ที่ผู้กำกับเพิ่มเข้ามาในหนัง