Home Tags Sari

Tag: Sari

Kedi เมืองแมว

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 121; ดู "Kedi เมืองแมว" หนังสารคดีตุรกีที่ว่ากันว่าทำให้ทาสแมวฟินกระจาย ในฐานะคนที่ไม่เคยเข้าใจแมว หลังจากดูหนังเรื่องนี้แล้ว ดิฉันก็ไม่ได้เข้าใจแมวมากขึ้นหรอก แต่ดิฉันเข้าใจคน แมวจรทุกตัวมันก็เป็นของมันอย่างนั้น มีชีวิตอิสระ ไม่ผูกมัดกับคน มีเพียงความผูกพันเป็นสายใยที่เบาบางมาก แต่หลายๆ คนก็ยังทุ่มเทความรักความเอาใจใส่ให้มัน และรู้สึกว่ามันคือส่วนสำคัญที่มาเติมเต็มความขาดหายของชีวิต มองในแง่หนึ่ง คนก็ยึดแมวเป็นเครื่องเยียวยาความเจ็บปวดของตนเอง จึงรู้สึกว่าถ้าไม่มีแมวเหล่านี้เขาก็คงไม่สามารถผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากของชีวิตมาได้