Home Tags Schizophrenia

Tag: schizophrenia

คุยกับหมอจิตเวช ตอนที่ 9: ประสาทหลอน (Hallucination)

หูแว่ว...ได้ยินเสียง แต่ไม่มีต้นตอของเสียง เห็นภาพ...อะไรบางอย่าง ทั้งที่ไม่มีอะไรตรงหน้า ได้กลิ่น...แบบที่คนอื่นไม่ได้กลิ่น.. รับรส...แปลกๆ..ไม่เหมือนชาวบ้าน สัมผัส...เหมือนมีตัวอะไรไต่ตามร่างกาย...บรึยสสสส์ นี่คืออาการของการ "หลอน" หรือ "Hallucination"! ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ...โรคทางจิตเวชก็เป็นสาเหตุหนึ่งในนั้น! พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุยกับหมอจิตเวช ตอนที่ 8: จิตเภท (schizophrenia)

Schizophrenia หรือภาษาไทยเรียกว่า “จิตเภท” เป็นโรคทางจิตเวชซึ่งพบได้บ่อยขนาดที่ว่าใน 100 คน พบผู้ป่วยจิตเภทได้ 1 คน โรคนี้คืออะไร มีอาการอย่างไรบ้าง รักษาได้หรือไม่ และหากคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคจิตเภท จะมีวิธีชักชวนให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ได้อย่างไร