Home Tags The Conscientious Objector

Tag: The Conscientious Objector

Hacksaw Ridge

เวลาพูดถึง "วีรบุรุษสงคราม" เรามักจะนึกถึงคนที่รบเก่ง สังหารข้าศึกได้เยอะ จนนำชัยชนะมาสู่กองทัพของตนได้ แต่ในหนังเรื่องนี้ตรงข้ามเลย เพราะผู้ที่สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่จนได้รับยกย่องเป็น "บุรุษผู้กล้า" ในสงครามนั้น ไม่ได้จับอาวุธ และไม่ได้สังหารข้าศึกแม้แต่คนเดียว เขาผู้นั้นก็คือ พลทหารเดสมันด์ ดอสส์ ซึ่งเข้าร่วมรบในสงครามแปซิฟิก อันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945