Home Tags The Dark Knight Rises

Tag: The Dark Knight Rises

The Dark Knight Rises

ด้วยความยาวกว่า 2 ชั่วโมง 40 นาทีของ The Dark Knight Rises นี่คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชวนให้ผู้ชมขบคิดต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องราวมากมายตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆ เช่น ชนชั้นในสังคม