Home Tags The Imitation Game

Tag: The Imitation Game

The Imitation Game

บางทีเราก็นึกเห็นใจคนเก่ง โดยเฉพาะคนเก่งระดับอัจฉริยะ เพราะความเก่งกาจของเขามักทำให้หลายคนนึกหมั่นไส้ และเข้าใจเจตนาของเขาผิดไปบ่อยครั้ง ดังนั้น คุณสมบัติหนึ่งที่อัจฉริยะพึงมีอีกอย่างก็คือความอดทน

The Imitation Game

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษถูกเยอรมันโจมตีหนักมาก สาเหตุหนึ่งที่ทำให้อังกฤษตกเป็นรองอยู่เสมอก็คือการที่กองทัพเยอรมันสื่อสารกันโดยใช้เครื่องอีนิกมา (Enigma) แปลงข้อความทั้งหมดให้เป็นรหัสลับ