Home Tags The Little Big Films Project

Tag: The Little Big Films Project

Under the Shadow

Under the Shadow หนังเรื่องที่ 3 ในโครงการ The Little Big Films Project ครั้งที่ 11 นี่เป็นหนังผีเรื่องแรกที่ดิฉันดูคนเดียว ในวันที่อยู่บ้านคนเดียว เพราะต้องกลับจากขอนแก่นก่อนกำหนดเนื่องจากมีประชุมด่วนในวันหยุดราชการ

About Ray

About Ray หนังเรื่องที่ 2 ในโครงการ The Little Big Films Project ครั้งที่ 11 แต่เป็นหนังเรื่องแรกที่ดิฉันได้ดูหลังจากวันสวรรคต ที่เลือกดูหนังในโครงการนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้มแข็งของจิตใจคน ตาม theme ที่ตั้งไว้คือ "heart"

After the Storm

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 074; ดู After the Storm หนังเรื่องแรกในโครงการ The Little Big Films Project ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยสหมงคลฟิล์ม ค่ายหนังของเสี่ยเจียง โครงการนี้จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 เพื่อฉายหนังต่างประเทศที่อาจจะไม่ได้สร้างหรือจัดจำหน่ายโดยสตูดิโอใหญ่ๆ แต่ก็เป็นหนังดีที่ได้รับความชื่นชมในระดับนานาชาติ