Home Tags The Little Prince

Tag: The Little Prince

เจ้าชายน้อยเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือประเด็นเรื่องเพศ

เจ้าชายน้อย (The Little Prince) เป็นหนังสือในดวงใจอีกเล่มหนึ่ง ปลื้มเกือบทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ที่ตะขิดตะขวงใจนิดเดียวคือ เรื่องเจ้าชายน้อยนำเสนอความสัมพันธ์แบบภราดรภาพ (brotherhood) มากไปหน่อย ตอกย้ำภาพแทนผู้ชายว่าต้องผ่านกระบวนการแสวงหาและการทดสอบ (quest and test) ในโลกกว้างก่อนที่จะค้นพบสาระแห่งชีวิต ตรงกันข้ามกับภาพแทนผู้หญิงที่มักถูกจำกัดกับทุกข์ทรมานในครัวเรือน