Home Tags The Taste of Money

Tag: The Taste of Money

The Taste of Money

เมื่อเลขานุการหนุ่ม ได้เข้าไปสัมผัสกับตัวตนที่แท้และเบื้องหลังเบื้องลึกของครอบครัวมหาเศรษฐี ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่เขาทำงานอยู่รวมถึงธุรกิจพันล้านอีกมากมาย และได้ล่วงรู้ความลับอันเน่าเหม็นของแต่ละคนในครอบครัว