Home Tags Tom Rob Smith

Tag: Tom Rob Smith

Child 44

ในช่วงที่ดิฉันเกิดและเติบโตมา โลกของเรายังมีดินแดนที่เรียกว่า "สหภาพโซเวียต" ซึ่งเกิดจากการที่โซเวียตรัสเซียไปควบรวมประเทศเล็กประเทศน้อย 15 ประเทศใกล้เคียงมาเป็นสุวรรณปฐพีเดียวกัน ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยกันสุขสันต์เอย เนื่องจากตอนนั้นดิฉันก็ยังเด็กและอยู่ในประเทศที่อิสระเสรีพอใช้มาโดยตลอด จึงจินตนาการไม่ออกว่าดินแดนที่ไม่มีเสรีภาพเลยมันเป็นยังไง จนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี พ.ศ.2534 และ 15 ประเทศในสหภาพแยกตัวเป็นเอกราช ถึงได้มีโอกาสอ่านหนังสือและดูสารคดีเกี่ยวกับชีวิตหลังม่านเหล็ก และบัดนี้ก็ได้มาดูหนังซึ่งสะท้อนสภาวการณ์ที่บีบคั้นสุดๆ ในช่วงนั้น แต่มันอาจจะโหดไม่ได้ครึ่งของความเป็นจริงก็ได้