Home Tags Tommy Wirkola

Tag: Tommy Wirkola

What Happened to Monday

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 134; ดู What Happened to Monday หนังไซไฟทริลเลอร์กระแสแรงที่ใครๆ ก็บอกว่าโคตรสนุก หนังเป็นการร่วมทุนของอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม และอเมริกา เมื่อออกฉายในฝรั่งเศสใช้ชื่อว่า Seven Sisters เหตุการณ์ตามท้องเรื่องเกิดขึ้นในโลกอนาคต ซึ่งมนุษย์กำลังประสบปัญหาประชากรล้นโลกขั้นวิกฤติ จนต้องก่อตั้งสำนักงานจัดสรรบุตร (Child Allocation Bureau: C.A.B.) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคุมกำเนิด