Home Tags Tomorrow I will Date with Yesterday’s You

Tag: Tomorrow I will Date with Yesterday’s You

Tomorrow I will Date with Yesterday’s You

"มิติเวลา" เป็นสิ่งที่วรรณกรรมและภาพยนตร์นำมาเล่นได้ไม่รู้จบ อย่างหนังเรื่องนี้ เห็นชื่อเรื่องก็รู้แล้วว่ามิติเวลาจะต้องเป็นเงื่อนไขสำคัญ และที่จริงหนังก็โปรโมตไว้เยอะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันเวลาที่สวนทาง ความน่าสนใจจึงอยู่ที่ว่า หนังจะไปได้ไกลแค่ไหนภายใต้ข้อจำกัดของมิติเวลาที่ตั้งไว้เช่นนี้