Home Tags Ultrasonic cleaner

Tag: ultrasonic cleaner

ความรู้เรื่อง “เพชร” ตอนที่ 10: วิธีการดูแลรักษาเพชร

สาวๆ ที่ซื้อ “เพชร” มาไว้ในครอบครอง แต่ไม่รู้ว่าเราควรทำความสะอาดเครื่องเพชรอย่างไร วิธีทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องเพชรง่ายนิดเดียว จริงๆ นะ มาฟังทางนี้เลย! พบกับผศ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์