Home Tags Under the Shadow

Tag: Under the Shadow

Under the Shadow

Under the Shadow หนังเรื่องที่ 3 ในโครงการ The Little Big Films Project ครั้งที่ 11 นี่เป็นหนังผีเรื่องแรกที่ดิฉันดูคนเดียว ในวันที่อยู่บ้านคนเดียว เพราะต้องกลับจากขอนแก่นก่อนกำหนดเนื่องจากมีประชุมด่วนในวันหยุดราชการ