คำว่า “Thursday” เป็นคำที่มีที่มายาวไกล

โยงใยกับตำนานเทพปรกณัมตามความเชื่อแบบตะวันตก

เรามาลองดูกันว่าเป็นคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลจากเทพองค์ใด