การควบคุมน้ำหนักที่ถูกต้องควรทำอย่างไร กินยาหรืออาหารเสริมเพื่อควบคุมน้ำหนักได้ผลหรือไม่ อาหารประเภทใดที่ส่งผลต่อน้ำหนักมากที่สุด

ฟังคำตอบได้จากคุณหมอเฉลิมพล กิจชระโยธิน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center
www.facebook.com/SiamReview/