ฟังวิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อสะโพก
วิธีการดูแลผู้ป่วยและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยจาก
รศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชนิดของข้อสะโพกเทียม

ข้อสะโพกมีหลายชนิดให้เลือกใช้

เมื่อก่อนต้องรอถึงอายุ 70-80 ปีเพื่อผ่าตัด และเมื่อใช้ไป 10 ปี ผู้ป่วยเสียชีวิต เลิกใช้ข้อสะโพก

ปัจจุบัน การแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้น คนไข้อายุน้อยลง ข้อสะโพกต้องมีการใช้งานนานขึ้น ต้องใช้ผิวข้อสะโพกที่ทนทาน ใช้งานได้นาน

ข้อสะโพกเทียมมี พลาสติก ผิวแข็งแบบเซรามิก ราคาขึ้นกับรูปแบบและวัสดุที่ใช้

 

การผ่าตัดข้อสะโพก

การผ่าตัดข้อสะโพกมีหลายวิธี สามารถผ่าตัดได้ทั้งด้านหลัง ด้านหน้า หรือด้านข้าง มีผลทำให้การทำงานของข้อสะโพกในระยะแรกแตกต่างกันบ้าง

กรณีที่ผู้ป่วยต้องผ่าตัดตั้งแต่อายุ 20 ปี มีโอกาสสูงที่ต้องเข้ามาผ่าตัดอีกรอบ โดยทั่วไปผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป ในคนอายุน้อยอายุต่ำกว่า 40 ปี มีโอกาสผ่าตัดใหม่ ควรใช้ข้อสะโพกที่มีความทนทานมากกว่า

 

การดูแลผู้ป่วย

ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย และแพทย์แต่ละท่าน

ผู้ป่วยที่ผ่าตัดด้านหน้า อัตราข้อสะโพกหลุดต่ำ ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เต็มที่