พบกับครูหนุ่ย ผู้ช่วยครูใหญ่ จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม

มาบอกเล่าถึงปัญหาที่ชาวต่างชาติพบเมื่อสนทนากับคนไทย

เชื่อไหมว่าบางเรื่องเราคนไทยก็นึกไม่ถึง!

 

เมื่อชาวต่างชาติสนทนากับคนไทยมีปัญหาอะไรบ้าง

  1. เขียนกับอ่าน ออกเสียงไม่ตรงกัน เช่น เขา ออกเสียง เค้า, ฉัน ออกเสียง ชั้น, อย่างไร ออกเสียง ยังไง, ทำไม ออกเสียง ทะไม, รึเปล่า ออกเสียง อ๊ะเปล่า
  2. คำแปลความหมายในพจนานุกรมเป็นทางการ เช่น children แปลว่า บุตร
  1. คำแปลในพจนานุกรมมีหลายความหมาย เช่น children แปลว่า เด็ก หรือ ลูก ทำให้ความหมายเปลี่ยน เช่น ไปรับลูก หรือ ไปรับเด็ก
  1. เมื่อพูดกับชาวต่างชาติมักใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศแต่ออกเสียงแบบไทย คนต่างชาติไม่เข้าใจ เช่น cancel ออกเสียงว่า แคนเซิ้น, central ออกเสียงว่า เซ็นทั่น
แสดงความคิดเห็น