เชื่อไหมว่า ปัญหาหนึ่งที่คนต่างชาติต้องเจอเวลาอ่านภาษาไทยคือ “ฟอนต์” และ “ลายมือ” คนไทยที่เหมือนกับฝันร้ายสำหรับเขา!?
มาฟังครูหนุ่ย จาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เล่าให้ฟังโดยละเอียดกันในรายการ “การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ตอนที่ 5”!