สำหรับครูแล้ว การได้เห็นนักเรียนที่ตนสอนประสบความสำเร็จ ก็ถือว่าครูเองก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

แต่ “ความสำเร็จ” มีได้หลายรูปแบบ

หากเป็นครูผู้สอนภาษาไทยให้นักเรียนชาวต่างชาติแล้ว อะไรจะถือว่าเป็น “ความสำเร็จ” ของนักเรียนล่ะ?

จะต้องได้โล่รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นกันเลยหรือไม่!?

 

ฟังประสบการณ์และความในใจจาก “ครูหนุ่ย”คุณครูผู้สอนภาษาไทยให้นักเรียนชาวต่างชาติ

วิทยากรจาก ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรมกันเลยดีกว่า!