ความดันโลหิตสูงมีอาการอย่างไร ปวดขมับ ปวดท้ายทอย หัวใจเต้นแรงเกี่ยวไหม

มีความเสี่ยงจากอะไรได้บ้าง

พบคำตอบได้จากซีรีส์ “คุณหมออิงอร” ตอนที่ 3 “ความดันโลหิตสูง: อาการและความเสี่ยง”

โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

อาการและความเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง

อาการ

ความดันโลหิตสูงเริ่มต้นไม่มีอาการอะไร มีภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น ถ้ามีญาติหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรตรวจเช็คเป็นประจำทุกปี

เมื่อเริ่มเป็นในระยะเวลาหนึ่ง จะเริ่มมีอาการปวดหัว ปวดขมับหรือปวดท้ายทอย มักจะเป็นเมื่อตื่นนอนตอนเช้า ควรรีบเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความดัน

เมื่อเริ่มมีอาการหัวใจเต้นแรง เหนื่อยง่าย ต้องรีบเข้ามาตรวจทันที

 

ความเสี่ยง

ผู้ที่เสี่ยงจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง

 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคไต
 • โรคอ้วน
 • เพศ
  • อายุน้อยกว่า 60 ปี พบในเพศชายมากกว่า
  • อายุเกิน 60 ปี พบในเพหญิงมากกว่า
 • วัย
  • อายุเกิน 40 ปี มีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง
  • อายุเกิน 60 ปี มีโอกาสพบมากขึ้น