รู้ลึกเรื่องความดันโลหิต และวิธีวัดความดันโลหิต กับ

ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ติดตามชมตอนที่ 2 เรื่อง ความดันโลหิตสูง ได้ที่นี่

 

ความดันโลหิตคืออะไร

ความดันโลหิตประกอบด้วย 2 ค่า คือ

  • ความดันโลหิตตัวบน คือ การบีบตัวของหัวใจ เกณฑ์ปกติไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท
  • ความดันโลหิตตัวล่าง คือ ความดันในหลอดเลือด เมื่อหัวใจพักคลายตัว เกณฑ์ปกติไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท

ความดันโลหิตสูง

  • ความดันตัวบน: เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท
  • ความดันตัวล่าง: เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท

วิธีวัดความดันโลหิต

วัดได้ทั้งท่านอนหงายและนั่ง และควรพัก 5-10 นาทีก่อนวัดความดันโลหิต เพราะการออกแรงทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

เครื่องวัดอัตโนมัติ สามารถวัดที่บ้านได้ โดยนำผ้าพันแขนพันที่ต้นแขน แล้วกด Start เครื่อง จากนั้นรอผล ผลที่ออกมาจะมีค่าความดันโลหิตตัวบน ตัวล่าง และค่าชีพจร