ค่าความดันโลหิตสูงอยู่ที่เท่าไร เกิดจากสาเหตุใด

ติดตามได้จากซีรีส์ “คุณหมออิงอร” ตอนที่ 2 เรื่อง: ความดันโลหิตสูง

วิทยากร: ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

ความดันโลหิตสูงคืออะไร

เมื่อคนไข้วัดความดันโลหิตแล้วพบว่า

ค่าความดันตัวบนมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท

ค่าความดันตัวล่างมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท

สาเหตุของการเกิดความดันโลหิตสูง

  • ไม่ทราบสาเหตุ แต่เชื่อมโยงกับกรรมพันธุ์ คนที่มีพ่อแม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นง่ายกว่าคนทั่วไป เมื่ออายุเกิน 40 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีความเสี่ยง ให้ตรวจวัดความดันโลหิต
  • เกิดจากโรคบางอย่าง เช่น โรคไต หรือ โรคต่อมไร้ท่อ
  • เกิดจากยาบางชนิด
    • ยาแก้ปวด แก้อักเสบกลุ่ม Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID)
    • ยาแก้หวัด แก้แพ้ กลุ่ม Pseudoephedrine

 

ย้อนชมซีรีส์ “ความดันโลหิต” ตอนที่ 1: นิยาม / วิธีวัดความดันโลหิต ได้ที่นี่