สถานการณ์ความดันโลหิตสูงในประเทศไทยเป็นอย่างไร
ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายอันดับที่เท่าไรของคนไทย
การบริโภคเกลือสัมพันธ์อย่างไรกับโรคความดันโลหิตสูง

วิทยากร: ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

สถานการณ์ความดันโลหิตสูงในประเทศไทย

ประเทศไทยพบภาวะความดันโลหิตสูงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 3 สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารเค็ม น้ำพริก ปลาร้า น้ำปลา และกรรมพันธุ์

ความโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายจากโรคหัวใจอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

เกลือกับความดันโลหิต

เกลืออยู่ในรูปแบบเกลือป่น น้ำปลา ซีอิ๊ว หรือเครื่องปรุงรสต่างๆ เมื่อรับประทานเข้าไป จะนำเข้าสู่ระบบทำงานของไต เมื่อรับเกลือมากขึ้น ทำให้เกิดการดูดกลับทั้งเกลือและน้ำไปที่ไตมากขึ้น ทำให้ปริมาณเลือดกลับไปที่หัวใจมากขึ้น หัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้น ส่งผลให้ความดันโลหิตตัวบนสูงขึ้น