การลดบริโภคเค็ม ลดอาหารมัน และออกกำลังกาย ช่วยลดความดันโลหิตได้จริงหรือ

แต่หากค่าความดันโลหิตยังสูงอยู่ แม้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว จะต้องทำอย่างไร

 

ติดตามได้จากซีรีส์ “คุยกับหมอหัวใจ” ตอนที่ 6 “วิธีรักษาโรคความดันโลหิตสูง”

โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

วิธีการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  • ลดบริโภคอาหารเค็ม ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ถึง 5-8 มิลลิเมตรปรอท
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ 5-8 มิลลิเมตรปรอท

รับประทานยา

เมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่หาย จะต้องรับประทานยาร่วมด้วย ต้องรับประทานยาต่อเนื่อง นัดพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจวัดความดันโลหิตและปรับยาทุก 3-4 เดือน เมื่อรับประทานยาแล้ว ความดันกลับมาเป็นปกติ ไม่ได้แปลว่าหายจากโรค เป็นเพียงแค่คุมอาการ จะต้องพบแพทย์ต่อเนื่อง และปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่ต้องรับประทานยามากเกินไป