อัญมณีอย่างเพชรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง

เพชรเลียนแบบถือว่าเป็นเพชรปลอมหรือไม่
เพชรที่เรียกว่า “เพชรรัสเซีย” หรือ “Cubic Zirconia” คืออะไร

พบกับวิทยากร: อ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทของเพชร

  1. เพชรธรรมชาติ

เป็นเพชรไร้สี และค่อยๆ เหลืองขึ้น มีราคากลางควบคุม

  1. เพชรสีแฟนซี

หายาก ซื้อขายราคาคามความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย

  1. เพชรปรับปรุงคุณภาพ

เพชรที่สีไม่สวยพอที่จะไปทำเครื่องประดับ นำมาอาบรังสี หรือปรับความร้อนความดันสูง เปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นใสไม่มีสีเพื่อเพิ่มมูลค่า

  1. เพชรเลียนแบบ
  • ใช้แร่อื่นๆ ที่มีลักษณะเหมือนเพชรธรรมชาติ มีความใสและวาวคล้ายกัน มาเจียรนัยใช้เลียนแบบเพชร เช่น เพทาย แชฟไฟร์
  • ทำจากแก้ว กระจก หรือสารสังเคราะห์ Cubic Zirconia ภาษาไทยเรียกว่า เพชรรัสเซีย
  1. เพชรสังเคราะห์

นำคาร์บอนมาสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิและความดันสูง นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต้นทุนการสังเคราะห์สูง