เราจะรู้ได้อย่างไรว่า “เพชร” สวยๆ ที่สาวๆ ใส่กันอยู่ มีน้ำหนักและขนาดเท่าไร
มีวิธีการวัดได้อย่างไร

มาดูกันเลยกับอ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วิธีวัดขนาดและน้ำหนักเพชร

การชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบพกพาจะได้น้ำหนักทศนิยมสองตำแหน่ง

เครื่องชั่งขนาดใหญ่ในห้องปฏิบัติการ มีความแม่นยำมากกว่า

การวัดขนาด

ใช้อุปกรณ์วัดความกว้าง ความยาว และความสูงของเพชร วัดได้ทั้งเพชรที่ยังไม่เข้าตัวเรือน และเพชรที่อยู่ในตัวเรือนแล้ว จากนั้นนำมาคำนวณเพื่อหาน้ำหนักของเพชร