ตอนที่ 5: “เพชร” ทำอะไรได้บ้าง?

“เพชร” นอกจากนำมาเจียระไนเป็นอัญมณีและเครื่องประดับงามๆ ให้กับสาวๆ แล้ว

ยังมีคุณค่าและคุณประโยชน์อื่นๆ ที่เรายังนึกไม่ถึงอีกหรือไม่

แล้วเหตุใดเราจึงรู้สึกว่า “เพชร” เป็นของมีค่า?

 

ฟังคำตอบกันได้จาก อ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ

รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์